2019-10-23 09:52Pressmeddelande

Klimatfrågan i fokus när NE släpper ny tjänst för skolan

Världens Klimat – En ny tjänst för skolan från NEVärldens Klimat – En ny tjänst för skolan från NE

I höst lanserar NE Världens klimat, en kunskapstjänst för högstadiet och gymnasiet som ger eleven de bästa förutsättningarna för att djupdyka i klimatfrågan. 

NE gör en storsatsning på klimatfrågan i höst och släpper en ny tjänst: Världens klimat. Huvudförfattare är Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet och Sveriges representant i FN:s klimatpanel, och Roger Hildingsson vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund.

– Kunskap om klimatet, hur klimatsystemet fungerar och hur det förändras vid påverkan, ger en utgångspunkt för alla i samhället att ta ställning till klimatfrågans utmaningar och vidta möjliga åtgärder, säger Markku Rummukainen.

Att utveckla en tjänst på temat världens klimat har snarare varit en fråga när än om för NE. Att dessutom två namnkunniga och internationellt meriterade klimatforskare bidrar med sin kunskap är ett kvitto för användaren på ett garanterat kvalitetssäkrat innehåll.

– I takt med allvaret i klimatfrågan ökar behovet av klimatinsatser och åtgärder från samhällets och politikens sida, menar Roger Hildingsson. Samtidigt ser vi hur klimatengagemanget ökar, inte minst bland unga. Kunskap om vad som görs och vad som kan göras är avgörande för att rusta oss för att hantera klimatförändringarna, men också för att kunna följa och ta aktiv del i klimatdebatten.

Världens klimat beräknas finnas tillgängligt i november 2019. Tjänsten erbjuder populärvetenskapliga beskrivningar av världens klimat och dess historia, det komplexa klimatsystemet, den pågående klimatförändringen samt de nödvändiga åtgärder som krävs för att bromsa den globala uppvärmningen. Innehållet omfattar även infografik, filmer, animeringar och artiklar från NE:s uppslagsverk.Om NE

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.


Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson
VD och presskontakt
Fredrik Bengtsson