2019-06-11 14:57Pressmeddelande

NE lanserar digitalt läromedel i programmering för hela grundskolan

null

I höst lanserar NE ett digitalt läromedel i programmering anpassat för förskola upp till årskurs 9.

Visionen var tydlig när det nya läromedlet Programmering F –9 utvecklades. Läromedlet skulle vara anpassat till användare på olika kunskapsnivåer, vara enkelt att använda praktiskt i klassrummet och omfatta allt från grundläggande begrepp till praktiskt användbar kodning och styrning.

Ingen universitetsutbildning nödvändig

Undersökningar har visat att många lärare känner sig osäkra inför att undervisa i programmering. En nyckel under utvecklingsprocessen har därför varit att kunna erbjuda en självstudiekurs för lärarna för att de ska känna sig trygga med undervisningen.

– Det behövs ingen universitetsutbildning i programmering för att kunna undervisa i ämnet, även om många lärare verkar tro det, säger Johan Warell, redaktör för läromedlet. Programmering för grundskolan är inte syntax, det handlar om att lära sig att förstå vad programmering är. Men vi vet att många känner sig osäkra och det är därför vi har inkluderat så mycket lärarstöd. Alla teknik- och matematiklärare kommer att kunna undervisa med vårt läromedel utan att behöva vara experter.

Stegrande svårighetsgrad som passar alla

En annan utmaning med ett läromedel som vänder sig till hela grundskolan är att få det att vara både användbart och utvecklande för alla. En utmaning som lösts genom en stegrande svårighetsgrad som gör det enkelt att hoppa in på den kunskapsnivå som klassen befinner sig på.

– Vi ville ha en sammanhållen kurs med en tydlig röd tråd som tar elever och lärare från början till slut. Du kan inte hoppa hit och dit i läromedlet utan du måste lära dig en sak innan du kan gå vidare. Ungefär som att lära sig ett språk. Fast det är mycket lättare att att lära sig programmering än att lära sig ett nytt språk, avslutar Johan Warell.

Läs mer om Programmering F–9 från NE.

För mer info kontakta:
Johan Warell, redaktör: johan.warell@ne.se, tel. 0706-494731, eller
Monica Linderoth, marknadschef: monica.linderoth@ne.se, tel. 0720-504695

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse. 

Bland våra kunder finns majoriteten av Sveriges skolor och universitet samt bibliotek, såväl små som stora företag, public service, myndigheter och annan offentlig verksamhet. Vi vänder oss också till den stora kunskapsintresserade allmänheten.


Om NE

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.


Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson
VD och presskontakt
Fredrik Bengtsson
Hubert Kjellberg
Koncernchef och presskontakt
Hubert Kjellberg