2019-05-29 11:23Pressmeddelande

Stor satsning på praktisk-estetiska ämnen

null

NE satsar stort på praktisk-estetiska ämnen och lanserar tre nya digitala läromedel för högstadiet: BildHem- och konsumentkunskap samt Idrott och hälsa.

Gemensamt för de tre nyheterna är att det saknats digitala läromedel för dessa ämnen i synnerhet och i vissa fall läromedel överlag.

– Vi har märkt av en stor efterfrågan under en längre tid bland lärarna i dessa ämnen, säger Per Söderberg, innehållschef på NE. Vi ser fram emot att de här läromedlen nu ska kunna användas i klassrummen. Att ge lärare och elever de moderna och pedagogiska digitala läromedel de önskat sig.

Att läromedlen är fulla av praktiska övningar är naturligt givet ämnenas karaktär. Men även de teoretiska kunskapskraven är i dag tydliga även för praktisk-estetiska ämnen. Att hålla en balans mellan de praktiska övningarna och de teoretiska bitarna har därför varit en självklarhet under utvecklingen av läromedlen, liksom att hela tiden följa läroplanen.

Läromedlen lanseras till skolstart i augusti, men redan nu kan den som är intresserad testa en förhandsvisning av respektive ämne.

Utöver de praktisk-estetiska ämnena lanserar NE till höstterminen 2019 även Naturkunskap 2, Franska 7–9, Samhällskunskap 2 & 3, Matematik 4, 5 & 6 samt Programmering F–9

Vill du veta mer? Kontakta i så fall:

Per Söderberg, innehållshef, per.soderberg@ne.se, tel: 0708-39 34 30

Monica Linderoth, marknadschef, monica.linderoth@ne.se, tel 0720-504695

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse. 

Bland våra kunder finns majoriteten av Sveriges skolor och universitet samt bibliotek, såväl små som stora företag, public service, myndigheter och annan offentlig verksamhet. Vi vänder oss också till den stora kunskapsintresserade allmänheten.


Om NE

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.


Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson
VD och presskontakt
Fredrik Bengtsson
Hubert Kjellberg
Koncernchef och presskontakt
Hubert Kjellberg