2022-05-18 05:10Pressmeddelande

Viktig dag med fokus på digital tillgänglighet

ung elev som använder digitalt läromedel med talsyntes

Den 19 maj firas Internationella tillgänglighetsdagen. En dag som uppmärksammar människors olika behov i användandet av digitala tjänster och betydelsen av digital tillgänglighet. 

– Internationella tillgänglighetsdagen är ett bra sätt att uppmärksamma en viktig fråga som allas rätt till en tillgänglig digital värld. Det säger Fredrik Bengtsson, VD på kunskaps- och läromedelsföretaget NE. Rätten att kunna tillgodogöra sig kunskap utifrån sina förutsättningar är en demokratifråga. Vi på NE arbetar aktivt för att tillgänglighetsanpassa våra digitala läromedel och tjänster. Dagar som denna blir vi påminda om att behovet är stort och att varje extra insats gör att ännu fler kan lära sig mer.  

Tillgänglighet är en fråga som också är viktig för svenska lärare. Det visar bland annat NE:s Lärarpanelen 2022, en undersökning där 1 422 lärare över hela Sverige svarat på frågor om tillgången och kvaliteten på läromedel i deras skolor. Lärarna uppger i undersökningen att ett läromedels viktigaste egenskap, utöver att vara aktuellt och uppdaterat, är möjligheten till anpassning utifrån elevernas olika behov.

Internationella tillgänglighetsdagen, Global Accessibility Awareness Day, GAAD, har funnits i elva år. Runt om i världen firas dagen med olika manifestationer och aktiviteter.


Om NE

NE har varit ett stöd i skolan i 30 år. I dag är NE ett ledande digitalt kunskapsföretag som arbetar för alla elevers rätt till likvärdig undervisning och individanpassat lärande. En miljon lärare och elever över hela Sverige använder NE:s läromedel och kunskapstjänster för att både lära ut och ta till sig kunskap på det sätt som passar just dem.


Kontaktpersoner

Jakob Nord
Marknadskommunikatör och presskontakt
Jakob Nord