2022-10-19 08:20Pressmeddelande

Varannan skola saknar fortfarande läromedel

Varannan skola i Sverige saknar läromedel till samtliga elever. Det visar NE:s Läromedelsundersökning, som för andra året i rad har undersökt hur tillgången till läromedel ser ut i landets skolor. Resultatet från undersökningen visar dessvärre inte på några övergripande förbättringar.  

– I stort sett har ingenting hänt under det gångna året. Nu måste den nya regeringen och Utbildningsdepartementet hörsamma hur läget faktiskt ser ut i landet och agera därefter. Elevers rätt till utbildning av hög kvalitet ska inte avgöras av vilken kommun de bor i, vilken skola de går i eller vilka ämnen de läser. Men det är så det ser ut i dag, säger Fredrik Bengtsson, VD på NE.

Läromedelsundersökningen 2022 är en kartläggning där NE frågat landets grund, sär- och gymnasieskolor hur tillgången till läromedel ser ut, vilka utmaningar som står i vägen och vad de anser om kvaliteten på läromedelsutbudet. Svaret på den sistnämnda frågan är glädjande, och oförändrad – 9 av 10 skolor är nöjda med kvaliteten på läromedel i Sverige. Däremot är det fortsatt sämre med tillgången

I Läromedelsundersökningen 2022 uppger 240 av 479 skolor, 50 procent, att de inte har läromedel till samtliga elever. 63 procent av skolorna uppger att ekonomin är det främsta hindret, en ökning från fjolårets 58 procent.

– Det är fortsatt dystra siffror, och vår förhoppning är att Läromedelsundersökningen ska bidra till ökad kunskap och skynda på en förändring. Läromedel är lärarens viktigaste hjälpmedel för att eleverna ska nå kunskapskraven. När hälften av Sveriges skolor saknar aktuella och relevanta läromedel går det inte att bedriva likvärdig undervisning, säger Fredrik Bengtsson.

NE är ett kunskaps- och läromedelsföretag som arbetar för att alla elever ska ha möjlighet till en motiverande, individanpassad och jämlik undervisning. Enligt den senaste PISA-undersökningen är Sverige sämst av alla nordiska länder på att skapa en likvärdig skola. Läromedelsundersökningen är ett initiativ för att komplettera bilden av den svenska skolans utmaningar. 

Om undersökningen: Läromedelsundersökningen 2022 genomfördes av NE i augusti 2022 och besvarades av 479 skolor i hela Sverige. 

Uppskattningsvis, hur stor andel av eleverna har tillgång till kompletta och aktuella läromedel i samtliga ämnen?

 
Om NE

NE har varit ett stöd i skolan i 30 år. I dag är NE ett ledande digitalt kunskapsföretag som arbetar för alla elevers rätt till likvärdig undervisning och individanpassat lärande. En miljon lärare och elever över hela Sverige använder NE:s läromedel och kunskapstjänster för att både lära ut och ta till sig kunskap på det sätt som passar just dem.


Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson
VD och presskontakt
Fredrik Bengtsson
Jakob Nord
Marknadskommunikatör och presskontakt
Jakob Nord