2022-09-29 13:22Pressmeddelande

Var sjunde elev saknar gymnasiebehörighet

Foto: Alexander OliveraFoto: Alexander Olivera

Andelen niondeklassare med gymnasiebehörighet minskar i Sverige. Var sjunde elev som gick ut grundskolan i våras är inte behörig för gymnasiet, enligt en kartläggning från kunskaps- och läromedelsföretaget NE baserad på färsk statistik från Skolverket.

– Att var sjunde elev inte får gymnasiebehörighet är ett enormt misslyckande för Sverige som kunskapsnation. Alla elever och lärare måste få möjlighet till en motiverande, individanpassad och jämlik undervisning så att fler elever klarar kunskapskraven, säger Fredrik Bengtsson, VD för NE.

De senaste åren har andelen elever med behörighet till gymnasiet ökat men årets resultat bryter de senaste årens uppåtgående trend. Det visar en kartläggning från kunskaps- och läromedelsföretaget NE som baseras på statistik som Skolverket släppte i dag.

Elever med behörighet till ett nationellt gymnasieprogram, det vill säga att man uppnått minst godkänt i svenska, engelska och matematik plus ytterligare minst fem ämnen, är knappt 85 procent. Enligt den senaste PISA-undersökningen är Sverige sämst av alla nordiska länder på att skapa en likvärdig skola. Den nya svenska statistiken visar att föräldrarnas utbildningsnivå, elevens kön, ursprung samt var i landet man bor fortsätter att spela stor roll för betygen.

Samtidigt visar Läromedelsundersökningen, en årlig rapport om tillgång och kvalitet på läromedel som genomförs av NE, att hälften av Sveriges skolor saknar kompletta och aktuella läromedel i alla ämnen. Även här är de regionala skillnaderna stora.

– Läromedel är lärarens viktigaste hjälpmedel för att eleverna ska nå kunskapskraven. När hälften av Sveriges skolor saknar aktuella och relevanta läromedel går det inte att bedriva likvärdig undervisning. Vi vill att alla lärare och elever ska ha tillgång till objektiva, uppdaterade och individanpassade läromedel, så att fler kan lära sig mer, säger Fredrik Bengtsson.

Om statistiken
Andel behöriga till gymnasiet i procent:

Läsår 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Blekinge 81,2 82,7 83,9 83,9
Dalarna 80,3 84,7 83,2 83,5
Gotland 85,1 87,2 87,5 88,3
Gävleborg 81,6 82,8 83,4 80,7
Halland 84,7 87 86,8 84,8
Jämtland 84,8 87 85,7 86,3
Jönköpings län 82,7 83,9 84,9 83,6
Kalmar län 83,8 84,3 83,7 83,7
Kronoberg 80 80,7 82,8 80,3
Norrbotten 86,4 87,6 87,3 86,1
Skåne 83,4 85 85,7 84,6
Stockholms län 89,2 89,6 90,2 89,1
Sörmland 79,9 81,2 82,3 82
Uppsala län 85,2 86,3 86,7 84,7
Värmland 85,1 84,8 86,9 85,7
Västerbotten 85,5 87,6 88,3 87,9
Västernorrland 81,1 83,1 82,9 81,2
Västmanland 82,9 82,2 84,8 82,1
Västra Götaland 83 84,6 84,8 84,1
Örebro län 77,8 80 81,9 78,6
Östergötland 83 84,3 85 83
Riket 84,3 85,6 86,2 85

Källa: Skolverket


Om NE

NE har varit ett stöd i skolan i 30 år. I dag är NE ett ledande digitalt kunskapsföretag som arbetar för alla elevers rätt till likvärdig undervisning och individanpassat lärande. En miljon lärare och elever över hela Sverige använder NE:s läromedel och kunskapstjänster för att både lära ut och ta till sig kunskap på det sätt som passar just dem.


Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson
VD och presskontakt
Fredrik Bengtsson
Jakob Nord
Marknadskommunikatör och presskontakt
Jakob Nord