2018-12-10 08:30Pressmeddelande

Unikt stöd för bedömning och ett formativt arbetssätt med Microsoft Teams och Formida

null

Det svenska EdTech-företaget Formidas tjänst finns nu integrerad med Microsoft Office 365 och Microsoft Teams, vilket gör det enklare för lärare att arbeta med pedagogisk planering och formativ bedömning.

Microsoft Teams är ett digitalt nav där konversationer, innehåll och appar samlas på ett ställe. Allt fler pedagoger och elever använder Teams i det dagliga skolarbetet, för kommunikation, samarbete, hantering av uppgifter med mera.

Med Formidas Teams-integration kan läraren med några få knapptryckningar, direkt inne i Teams, skapa pedagogiska planeringar med kopplingar till läroplanens syfte och centrala innehåll samt bedöma elevernas uppgifter och prov utifrån kunskapskraven. Med Formida för Office 365 och Teams ges dessutom nya förutsättningar för skolor att ge elever kvalitativ och framåtblickande återkoppling, att följa elevernas utveckling över tid och att skapa ett unikt underlag för kollegialt lärande.

– Vi får ofta höra att lärare upplever tidsbrist och stress, med pappershögar som ska hanteras, hundratals uppgifter som ska bedömas och betygsättas, och mängder av olika tungrodda IT-system för dokumentation och administration att hålla reda på. Smidigare tillgång till mer användarvänliga tjänster behövs för att förenkla vardagen för både pedagoger och elever, säger Markus Landin, VD på Formida.

– Vi är stolta över att medverka i digitaliseringen av utbildningssystemet tillsammans med Formida och att underlätta det administrativa arbetet för lärarna. Formidas sätt att göra pedagogisk planering tillgängligt direkt i Microsoft Teams frigör värdefull tid till mötet med eleverna och för undervisningen, något som många lärare efterfrågar idag,säger Joke Palmkvist, affärsområdeschef skola och högre utbildning.


För ytterligare information
Markus Landin, VD Formida, markus.landin@formida.se, 070-6067237


Om Formida
Formida, ett dotterbolag till NE Nationalencyklopedin AB, utvecklar digitala verktyg som förenklar, effektiviserar och visualiserar lärarnas planerings- och bedömningsarbete. Formida finns både som ett gratisverktyg och en betalvariant. Bland kunderna finns Karlskrona kommun. Besök www.formida.se

Om NE Nationalencyklopedin AB
NE är ett ledande digitalt utbildningsföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Österrike och Schweiz. NE utvecklar och erbjuder kunskapstjänster med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.

Bland kunderna finns majoriteten av Sveriges skolor och universitet samt bibliotek, såväl små som stora företag, public service, myndigheter och annan offentlig verksamhet. NE vänder sig också till den stora kunskapsintresserade allmänheten. Besök www.ne.se


Om NE

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.


Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson
VD och presskontakt
Fredrik Bengtsson
Hubert Kjellberg
Koncernchef och presskontakt
Hubert Kjellberg