2018-10-03 08:03Pressmeddelande

Stor digital satsning på skolorna i Norrköpings kommun

null

Norrköpings kommun tar nu steget att bli en helt digital skolkommun med kunskapstjänster och digitala läromedel från NE Nationalencyklopedin. Det gäller alla mellan- och högstadieskolor i hela kommunen med drygt 7 000 elever och införandet har redan påbörjats.

Med digitala verktyg i skolan skapas helt nya förutsättningar för eleven och läraren. Eleven får ökad tillgänglighet till kurslitteratur, inspirerande filmer och mängder med övningar. Läraren får ökad elevförståelse med insyn i varje elevs prestation och behov, allt understött av objektiva och pålitliga kunskapskällor.

– Vi tog beslutet att centralt köpa in ett grundutbud av digitala läromedel för att skapa likvärdighet med samma möjligheter för alla lärare och elever i Norrköpings kommun. Utvecklingen av digitala läromedel går nu snabbt, med NE får vi ta del av det senaste vartefter det blir tillgängligt och vi är speciellt intresserade av de adaptiva delar som nu håller på att utvecklas inom deras digitala läromedel, säger Per Joelson, utvecklingsstrateg på utbildningskontorets FoU-avdelning.

Att implementera digitala läromedel i en hel kommun kräver engagemang och samarbete både från kommunens och skolornas sida, men fördelarna är uppenbara.

– Vi använder Google Classroom som digital lärmiljö och kompatibiliteten mot NE gör det enkelt för oss att börja jobba med deras digitala läromedel. Vi har också en vana i hela kommunen att arbeta med uppslagsverket och ordböckerna, så våra användare är redan ganska bekväma med gränssnittet, fortsätter Per Joelson.

En av skolans stora utmaningar har alltid varit att anpassa undervisningen efter varje enskild elevs behov. Det övergripande målet är att inga elever ska tappa intresset utan fångas upp och få hjälp med att både öva på egen hand utifrån sina behov och även komma in i den gemensamma lärprocessen. Digitala läromedel ger läraren rejäl avlastning i den här utmaningen, bättre överblick och mer tid för undervisning. Fredrik Bengtsson, VD på NE förklarar:

– Lärarna ska förbereda eleverna för framtiden och de förtjänar de bästa verktygen. Därför skapade vi digitala läromedel som är enkla att använda och som växer med utmaningen. NE kombinerar beprövad kunskap och pedagogik med ny smart teknik för en elevanpassad upplevelse och ett bättre resultat. Vi är väldigt glada att Norrköping efter sin utvärdering valde NE och vi ser fram emot ett fördjupat samarbete.

Även kommuner som Hässleholm, Växjö, Skara och Gävle erbjuder sina skolor digitala läromedel från NE och intresset är stort från kommuner och skolor i hela landet.

Kontakt

Fredrik Bengtsson, VD, NE
fredrik.bengtsson@ne.se
0723-280144

Per Joelson, utvecklingsstrateg på Norrköpings kommuns utbildningskontor
per.joelson@norrkoping.se
011-15 10 48‬

Om NE Nationalencyklopedin AB
NE är ett ledande digitalt utbildningsföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Österrike och Schweiz. NE utvecklar och erbjuder kunskapstjänster med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.

Bland kunderna finns majoriteten av Sveriges skolor och universitet samt bibliotek, såväl små som stora företag, public service, myndigheter och annan offentlig verksamhet. NE vänder sig också till den stora kunskapsintresserade allmänheten. Läs mer på: www.ne.se


Om NE

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.


Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson
VD och presskontakt
Fredrik Bengtsson
Hubert Kjellberg
Koncernchef och presskontakt
Hubert Kjellberg