2021-12-15 08:17Pressmeddelande

Skolor och elever: Omodern syn på klimat- och hbtq-frågor i läromedel

Läromedlen i den svenska skolan innehåller fakta som inte är aktuell och har en omodern syn på såväl feminism som klimat- och hbtq-frågor. Det uppger många skolor och elever i två undersökningar som kunskaps- och läromedelsföretaget NE (Nationalencyklopedin) står bakom.

– Vi vill att alla elever ska ha rätt till objektiva, lättillgängliga och uppdaterade läromedel. Fokus ligger ofta på den bristande tillgången på läromedel, med rätta, men vi måste också prata om innehållet. Det är inte rimligt att använda daterade läromedel när undervisningen ska handla om feminism, klimat eller hbtq-frågor, säger Fredrik Bengtsson som är vd för kunskaps- och läromedelsföretaget NE.

I Ungdomsbarometern har NE frågat 1780 personer i åldrarna 15–19 år om deras syn på läromedel. Två tredjedelar av ungdomarna, 67 procent, uppger att vissa läromedel innehåller fakta som inte är aktuell längre. Drygt 4 av 10 elever, 43 procent, anser att innehållet om hbtq-frågor är inaktuellt, och nästan lika många uppger att vissa läromedel har en omodern syn på klimatfrågor och feminism.

Många skolor i landet delar elevernas bild av problematiken med daterade läromedel. I NE:s Läromedelsundersökningen 2021 uppger var tredje skola, 31 procent, att vissa läromedel innehåller fakta som inte är aktuell längre. Nära var femte skola, 17 respektive 18 procent, uppger att de använder läromedel som har en omodern syn på klimatet och hbtq-frågor.

– Kompletta läromedel i alla ämnen och årskurser är avgörande för att väcka nyfikenhet och sprida kunskap, så att barn och unga står förberedda inför vuxenlivet. Nu bör Utbildningsdepartementet initiera en läromedelsnämnd som granskar läromedel före publicering, ansvarar för kvalitetskontroll och tydliggör när ett icke reviderat läromedel passerar sitt bäst före-datum, säger Fredrik Bengtsson.

NE (Nationalencyklopedin) är ett kunskaps- och läromedelsföretag som arbetar för att alla elever ska ha möjlighet till en motiverande, individanpassad och jämlik undervisning. Enligt den senaste PISA-undersökningen är Sverige sämst av alla nordiska länder på att skapa en likvärdig skola. Läromedelsundersökningen är ett initiativ för att komplettera bilden av den svenska skolans utmaningar.

Om undersökningarna:

  • Undersökningen bland elever genomfördes av Ungdomsbarometern under perioden september till november 2021 och besvarades av 1780 personer i åldrarna 15–19 år.
  • Läromedelsundersökningen 2021 genomfördes av NE i oktober 2021 och besvarades av 538 skolor i hela Sverige. Läs hela rapporten här.

 


Om NE

NE har varit ett stöd i skolan i 30 år. I dag är NE ett ledande digitalt kunskapsföretag som arbetar för alla elevers rätt till likvärdig undervisning och individanpassat lärande. En miljon lärare och elever över hela Sverige använder NE:s läromedel och kunskapstjänster för att både lära ut och ta till sig kunskap på det sätt som passar just dem.


Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson
VD och presskontakt
Fredrik Bengtsson
Jakob Nord
Marknadskommunikatör och presskontakt
Jakob Nord