2017-12-19 08:00Pressmeddelande

Över 16 000 nya ord i NE:s digitala ordböcker på Ord.se

null

NE:s digitala ordböcker till och från svenska är redan de mest omfattande och gedigna på marknaden. Nu är de ännu bättre! Inför det nya året har NE uppdaterat och utökat följande digitala ordböcker på Ord.se:

Engelska Pro – över 7 000 nya ord
Tyska – över 5 000 nya ord
Franska – över 2 000 nya ord
Spanska – över 2 000 nya ord

Dessutom erbjuder Ord.se digitala nyutgåvor av NE:s ordböcker på italienska och ryska.

Parallellt har vi förbättrat strukturen i databaserna så att det blir enklare att söka i flera ordböcker samtidigt med hjälp av multisökfunktionen.

– Det är en mycket omfattande uppdatering som gjorts av vår ordboksredaktion. Dessutom är det viktigt att poängtera att den ryska ordboken endast finns tillgänglig på Ord.se från och med 1 januari 2018, säger NE:s chefredaktör Jonas Gruvö.

I början av 2018 lanseras även en rad nya titlar i utbudet.

– 2018 är året då Norstedts välkända ordböcker fullt ut blir NE:s ordböcker. Namnet är nytt men ränderna består. Vi har inför 2018 även genomfört en av de största revisionerna hittills, med fler än 16 000 uppdateringar. På Ord.se hittar du nu de mest innehållsrika och tillförlitliga digitala ordböckerna från NE, säger Fredrik Bengtsson, VD för NE Sverige AB.

Norstedts stod tidigare bakom de randiga ordböckerna och Ord.se. NE tog över utgivningen 2015 och lanserade en ny version av Ord.se på domänen https://ne.ord.se/ våren 2017.

Med Ord.se blir det lätt att göra rätt. NE:s ordböcker hjälper kunden att hitta de korrekta begreppen och de rätta nyanserna för att undvika onödiga missförstånd i språket. Ordböckerna är behändiga verktyg både för praktiskt språkarbete och för att fördjupa sina språkkunskaper.

Läs mer om våra tjänster och ordböcker på ne.ord.se

God jul och gott nytt år önskar vi på NE!

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse. 

Bland våra kunder finns majoriteten av Sveriges skolor och universitet samt bibliotek, såväl små som stora företag, public service, myndigheter och annan offentlig verksamhet. Vi vänder oss också till den stora kunskapsintresserade allmänheten. 


Om NE

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.


Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson
VD och presskontakt
Fredrik Bengtsson
Hubert Kjellberg
Koncernchef och presskontakt
Hubert Kjellberg