2021-05-10 06:14Pressmeddelande

Nytt slöjdläromedel för samtid och framtid

Foto: ShutterstockFoto: Shutterstock

Ett ämne som sprungits ifrån av samtiden, menar vissa. Ett ämne som specifikt stärker förmågor som förbereder eleven för framtiden, menar andra. Nu lanserar NE Slöjd 7–9, ett digitalt läromedel i ett ämne som onekligen engagerar. 

Slöjdämnet har förändrats en del de senaste åren, vilket ställer krav på nya läromedel i ämnet.

Tematiskt och flexibelt läromedel

Att utveckla ett av de första digitala läromedlen i sitt slag för slöjdämnet har främst haft fördelar. Det menar AnnaStina Örn, slöjdlärare och författare till läromedlet.

– Först och främst har jag givetvis tagit hänsyn till innehållet i läroplanen och den nya kursplanen, säger AnnaStina. Men två viktiga hörnstenar har varit för det första att läraren själv ska kunna välja om den vill använda läromedlet fullt ut eller plocka fristående delar. För det andra ska man med hjälp av läromedlet kunna ha ett tematiskt arbetssätt i sin undervisning för alla delar av slöjden – trä, textil och metall.

Hållbara val

Innehållsmässigt har hållbarhet varit ett begrepp som genomsyrat mycket. Att bidra till en förståelse bland eleverna för hur vi använder våra resurser och att visa på samband för att utveckla ett hållbart miljötänk med hjälp av slöjdämnet.

– Att eleverna ska få en djupare förståelse för hållbarhet är en viktig del. Vi behöver en generation som har stor grundkunskap, förståelse och förmåga att systematiskt utveckla idéer och ta fram hållbara lösningar.

Färdigt till skolstart

Slöjd 7–9 är fortfarande under utveckling och testas just nu av cirka 200 slöjdlärare runt om i landet. Läromedlet förväntas vara helt färdigt till skolstart ht 2021.

Vill du veta mer kan du läsa här eller kontakta:

Johan Warell, redaktör på NE
Tel: 0706-49 47 31
E-post: johan.warell@ne.se


Om NE

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.


Kontaktpersoner

Jakob Nord
Marknadskommunikatör och presskontakt
Jakob Nord