2021-04-26 05:27Pressmeddelande

Nytt digitalt läromedel ska demokratisera musikämnet

Läromedel Musik 7–9Läromedel Musik 7–9

Nu lanserar NE Musik 7–9, ett läromedel som ska utveckla lärandet i musiksalen och demokratisera ämnet för eleven.

Läromedel som utvecklar lärandet

Det finns stora skillnader i musikundervisningen mellan olika skolor i dag. Digital kompetens saknas på många håll och många lärare lägger fortfarande huvudfokus på ensemblespel, trots att det inte nämns i den nya kursplanen. Klas Mathiasson är huvudförfattare till NE:s nya läromedel och mångårig musiklärare med ett starkt engagemang för digitala verktyg och fortbildning av kollegor genom kursen T.E.A.C.H. Make Music Matter på Linnéuniversitetet. Han tror att det nya läromedlet kommer hjälpa till att övervinna olikheterna.

– Digitaliseringen av skolan har pågått länge och de flesta har god tillgång till datorer och paddor. Nu är det hög tid att ta nästa steg. Jag tror att det här läromedlet kan bidra till både kunskap om hur digitala verktyg fungerar och hur vi kan använda dem till att utveckla och effektivisera lärandet. 

Utgångspunkten för läromedlet har förutom den nya kursplanen varit skolinspektionens granskning av musikämnet från 2018, ”Musikundervisning i grundskolan årskurs 7–9” som lyfter digitala processer och menar att skolor som kombinerar stora delar av kursinnehållet parallellt med skapande är de som når bäst resultat. 

Demokratisering av musikämnet

Tanken med läromedlet är också att det ska bidra till att dekonstruera musiken och demokratisera musicerandet. Mer fokus kommer att ligga på örat (det vill säga att lyssna), uttryck och skapande i stället för på motoriska färdigheter. Med hjälp av NE:s plattform med filmer, texter och bilder blir det också enkelt för eleven att ta till sig information och instruktioner från ett och samma ställe.

En förhandsversion av läromedlet testas just nu av ett hundratal musiklärare runt om i landet. Läromedlet släpps i sin helhet senare under vårterminen. 

Vill du veta mer om NE:s nya musikläromedel? Kontaka då:
Frans af Schmidt, läromedelsutvecklare NE
E-post: frans.af.schmidt@ne.se Tel: 070-931 52 15

Klas Mattiasson, läromedelsförfattare och musiklärare
E-post: klas.mattiasson@lnu.se

 


Om NE

NE är ett av Sveriges ledande digitala kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.


Kontaktpersoner

Jakob Nord
Marknadskommunikatör och presskontakt
Jakob Nord