2015-02-06 07:30Pressmeddelande

Ny tjänst från NE för barn i förskolan och årskurs F-3

null

Nu satsar Nationalencyklopedin (NE) på de minsta barnen. Med vår tjänst Junior vill vi väcka och stimulera deras nyfikenhet och upptäckarlust.

– Barn är naturligt nyfikna och tycker att det är roligt att lära sig nytt. Det har också varit vår utgångspunkt när vi utvecklat Junior, som vi vill ska vara den självklara startpunkten för barnen när de söker fakta, forskar på egen hand eller sammanställer information, säger Paula Mutafov, produktutvecklare.

– Alla träffar i Junior, som artiklar, TV- och radioprogram och bilder, är åldersanpassade. Själva träfflistan är utformad för att det ska vara lätt att hitta och texterna i uppslagsverkets artiklar är korta och skrivna på ett sätt så att de är lätta att läsa och förstå. Till många av uppslagsorden finns även förslag på lämpliga program från UR, som eleverna kan spela upp för att ytterligare fördjupa sina kunskaper.

I Junior ingår också NE:s nya pedagogiska appar. De riktar sig till barn i förskoleåldern, från tre år och uppåt, och till elever i årskurs F-3 på grundskolan. Med apparna övar barnen sig att skriva, stava, läsa, berätta, sortera och räkna i en rolig och stimulerande miljö med mycket färg och form, fortsätter Paula Mutafov. 

Rätt svar belönas och om det blir fel uppmuntras eleven till nya försök, och då med lite hjälp på vägen. I flera av apparna kan barnen också få bokstäverna ljudade för sig och till sist det rätta ordet uppläst.

– I Berätta-appen uppmuntras eleverna att skapa berättelser med egna texter, bilder, ljud och filmer, som sedan kan delas med läraren eller skrivas ut som en bok, avslutar Paula Mutafov. 

Samtliga appar har utvecklats tillsammans med erfarna pedagoger som undervisar i svenska och matematik i de aktuella åldrarna. Till apparna finns också lärarhandledningar som är knutna till läroplanerna Lpfö 98/10 och Lgr 11. Apparna kan laddas ner kostnadsfritt från AppStore av skolor i de kommuner eller skolor som har avtal med NE där Junior ingår.

Nationalencyklopedin (NE) är ett av Sveriges mest ansedda kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder kunskapstjänster med ett innehåll som står på vetenskaplig grund och som är såväl åsikts- som värdeneutralt. 

Bland våra kunder finns majoriteten av Sveriges skolor och universitet samt bibliotek, såväl små som stora företag, public service, myndigheter och annan offentlig verksamhet. Vi vänder oss också till den stora kunskapsintresserade allmänheten.


Om NE

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.


Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson
VD och presskontakt
Fredrik Bengtsson
Hubert Kjellberg
Koncernchef och presskontakt
Hubert Kjellberg