2020-05-06 04:19Pressmeddelande

Ny revolutionerande funktion för bättre läsförmåga

Läshjälp heter ett nytt språkstöd som helt förändrar tillgängligheten av NE:s läromedel och uppslagsverk. Funktionen är särskilt framtagen för elever med dyslexi eller med behov av hjälp för att förbättra läsförmågan

NE:s nya stöd för läsning bidrar till ökad läsförståelse, ordigenkänning och hjälper eleven att fokusera. Det går också att få innehållet översatt som text eller uppläst på över 60 olika språk, däribland arabiska, persiska och somaliska. Syftet med funktionen är att göra samtliga läromedel och kunskapstjänster i NE:s utbud för skolor mer tillgängliga för alla.

– Det här är ytterligare ett steg i vårt arbete för ökad tillgänglighet och likvärdighet i skolan, säger Fredrik Bengtsson, VD på NE. Jag är övertygad om att det här kan bli en revolutionerande funktion för alla som av olika anledningar har svårigheter med traditionell textinlärning. Men också för alla elever som har svenska som andraspråk och deras föräldrar som vill bli mer delaktiga och stödjande i barnens skolgång. Det är en i raden av alla fördelar med digitala verktyg och helt i NE:s linje om att kunskap och inlärning ska vara en självklar rättighet, oavsett vilka förutsättningar du har.

Läshjälp är nu tillgänglig i alla läromedel samt i uppslagsverket och kommer inom kort att implementeras i NE:s samtliga kunskapstjänster.

Om läshjälp i NE
Läshjälp är en produkt som utvecklats med hjälp av Microsofts Immersive Reader som har fokus på att hjälpa personer med dyslexi men som användare i alla åldrar har användning för när de vill stärka sin läsförståelse. Textinnehåll kan varieras i storlek, stavelser markeras i ord, de olika ordklasserna blir belysta och textens storlek, kontrast och avstånd kan justeras. Allt är beprövade funktioner som stärker läsförmågan.

 


Om NE

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.


Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson
VD och presskontakt
Fredrik Bengtsson