2019-08-06 07:32Pressmeddelande

Norrköpings kommun väljer digitala läromedel från NE igen

null

Norrköping fortsätter sin satsning mot att bli en mer digital skolkommun och förlänger sitt avtal med NE.

Under förra läsåret introducerade mellan- och högstadieskolorna i Norrköping digitala läromedel från NE. Efter en utvärdering har kommunen nu beslutat att förlänga avtalet. Norrköpings satsning på digital likvärdighet innebär att fler än 7 000 elever garanteras fortsatt tillgång till både digitala läromedel och kunskapstjänster i ytterligare två år.

NE har fortsatt utvecklingen på sitt håll och lanserar i år åtta helt nya digitala läromedel. Bland annat i programmering och de praktisk-estetiska ämnena idrott och hälsa, bild samt hem- och konsumentkunskap. Utöver det kommer nu 16 av de mest använda läromedlen i lättlästa versioner, något som ökar både tillgängligheten och nyttan för eleverna.

För att stödja digitaliseringen erbjuder NE en skräddarsydd utbildning för Norrköpings lärare och ett löpande handledarstöd under hela perioden.

Ett steg mot en likvärdig skola

En central satsning av det här slaget borgar för en mer likvärdig skola och säkerställer ett gemensamt utbud av läromedel som alltid är uppdaterade och tillgängliga. Något som Sofia Lindén, utbildningsdirektör i Norrköping, också anger som grund för satsningen.

– Vi gör det här för att stärka likvärdigheten i skolan och säkra att det finns ett basutbud av digitala läromedel.

Kvalitet och teknisk enkelhet

Utöver bättre förutsättningar för likvärdighet finns det flera andra vinster för kommuner som centralt väljer att erbjuda sina elever och lärare digitala läromedel från NE.

Fredrik Bengtsson, VD för NE, kommenterar:
– Kvaliteten är alltid den viktigaste frågan under utvärderingar, men vid terminsstart – när många skolor, lärare och elever behöver tillgång till alla läromedel vid samma tid – är teknisk enkelhet och snabb support viktiga pusselbitar.

För mer info kontakta:

Fredrik Bengtsson, VD, NE
fredrik.bengtsson@ne.se
0723-280144

Sofia Lindén, utbildningsdirektör Norrköpings kommun
sofia.linden@norrkoping.se

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse. 

Bland våra kunder finns majoriteten av Sveriges skolor och universitet samt bibliotek, såväl små som stora företag, public service, myndigheter och annan offentlig verksamhet. Vi vänder oss också till den stora kunskapsintresserade allmänheten.


Om NE Nationalencyklopedin

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.

Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson
VD och presskontakt
Fredrik Bengtsson
Hubert Kjellberg
Koncernchef och presskontakt
Hubert Kjellberg