2020-04-27 09:08Pressmeddelande

NE satsar på lågstadiet med fem nya läromedel

NE fortsätter sin väg mot att bli en komplett läromedelsleverantör för alla stadier och lanserar fem nya läromedel för åk 1–3.

Nu lanserar NE digitala läromedel för årskurs 1–3 i ämnena svenska, engelska, matematik, NO och SO. Förutom att innehåll och kursdelar följer läroplanen har de nya läromedlen en helt ny design anpassad för de yngre eleverna. Allt för att stimulera nyfikenheten hos eleverna och viljan att lära sig mer.  

– Fokus ligger på att väcka intresse för respektive ämne och ge lärarna ett heltäckande verktyg för undervisningen, säger Per Söderberg, innehållschef på NE. Vi har skapat ett renare och tydligare gränssnitt fritt från distraktioner för att eleverna lättare ska kunna fokusera på det de gör för stunden. Samtidigt vet vi att den digitala mognaden är hög hos dagens yngre elever så vi är övertygade om  att lärande i en digital miljö kommer vara både naturligt och lustfyllt.  

Att få använda fler sinnen stärker inlärning. Men vi lär oss också olika vid olika åldrar och då är det viktigt att kunna erbjuda möjligheter för skilda inlärningsstilar. Därför är de nya läromedlen från NE kryddade med extra mycket bilder, filmer, ljudmaterial och interaktiva övningar. 

Samtliga läromedel är anpassade för både pekskärmar och Chromebooks och tillgängliga för vem som helst i skolan att prova gratis. 

 


Om NE

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.


Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson
VD och presskontakt
Fredrik Bengtsson