2022-08-30 07:25Pressmeddelande

NE ny partner i Guldtrappan

Guldtrappan

NE är ny partner till kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan som varje år uppmärksammar kommuner och skolhuvudmän som ligger i digital framkant. 

Som partner kommer NE bland annat delta i juryarbetet och verka för att lyfta de goda exempel som mottagarna av Guldtrappan arbetar med.
– Vi på NE ser fram emot att vara en del av Guldtrappans arbete och att från vår horisont främja en kvalitativ digitalisering inom skolväsendet, säger Fredrik Bengtsson, VD på NE. 

Guldtrappan lyfter bland annat fram erfarenheter från skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån styrdokumenten för ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan, med gott ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande, digitala lärresurser och nätbaserat samarbete. 

– Guldtrappan syftar till ökat erfarenhetsutbyte mellan skolhuvudmännen i att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Att läromedelsföretaget NE nu blir partner i Guldtrappan svarar mot vår betoning av betydelsen av läromedel i utvecklingen kring digital kompetens i skolan, säger Peter Becker, ordförande i juryn för Guldtrappan. Frågan kring huvudmäns strategier, användning och beslutsprocesser kring läromedel är ett av Guldtrappans sju kriterier.

Guldtrappans övriga partner är Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges skolledarförbund, Skolchefsföreningen, Friskolornas riksförbund, Gothia Kompetens och Stiftelsen DIU.

För mer info: 

Peter Becker, ordförande i Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne och juryn för Guldtrappan,  peter.becker@diu.se, 070-710 44 53
Fredrik Bengtsson, VD NE, fredrik.bengtsson@ne.se, 072-328 01 44

 


Om NE

NE har varit ett stöd i skolan i 30 år. I dag är NE ett ledande digitalt kunskapsföretag som arbetar för alla elevers rätt till likvärdig undervisning och individanpassat lärande. En miljon lärare och elever över hela Sverige använder NE:s läromedel och kunskapstjänster för att både lära ut och ta till sig kunskap på det sätt som passar just dem.


Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson
VD och presskontakt
Fredrik Bengtsson