2015-02-04 13:10Pressmeddelande

NE lanserar webbaserad utbildning i klarspråk - att skriva så att mottagaren förstår

null

NE introducerar en klarspråksutbildning som vänder sig till kommuner, myndigheter och annan offentlig verksamhet.

– I Sverige finns en språklag vars riktlinjer säger att det offentliga språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Tyvärr är det inte alltid så. En del har hänt, men det finns fortfarande en stor potential för förbättring, säger Hubert Kjellberg som är VD för NE.

Den webbaserade utbildningen innehåller sex kurser som på ett pedagogiskt sätt och med många exempel tar upp tydligt avgränsade områden inom klarspråk. Deltagaren väljer själv när han eller hon vill genomföra respektive kurs och i vilken takt. De två första kurserna i utbildningen är kostnadsfria.

Utbildningen tar upp det mesta från vad som är ett relevant innehåll till hur man disponerar en text på ett logiskt sätt, undviker ord och meningsbyggnad som för många är svåra att förstå liksom vilket tonläge som är rätt att använda. I utbildningen läggs även vikt vid vad, hur och när man kommunicerar i sociala medier, kanaler som blir allt viktigare för myndigheter som vill nå ut med samhällsinformation.

– Vår utgångspunkt har varit att alla som har någon kontakt med allmänheten, exempelvis handläggare i en kommun eller beslutsfattare inom en myndighet, ska ha nytta av utbildningen, fortsätter Hubert Kjellberg.

I utbildningen kan man även testa hur bra medarbetarna är på klarspråk, följa upp hur utbildningen används och se vem som har gått vilka kurser.

För mer information:

Läs gärna mer om NE:s klarspråksutbildning på utbildning.NE.se eller kontakta Samantha Carlquist på telefon 073-525 49 47 

Nationalencyklopedin (NE) är ett av Sveriges mest ansedda kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder kunskapstjänster med ett innehåll som står på vetenskaplig grund och som är såväl åsikts- som värdeneutralt. 

Bland våra kunder finns majoriteten av Sveriges skolor och universitet samt bibliotek, såväl små som stora företag, public service, myndigheter och annan offentlig verksamhet. Vi vänder oss också till den stora kunskapsintresserade allmänheten.


Om NE

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.


Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson
VD och presskontakt
Fredrik Bengtsson
Hubert Kjellberg
Koncernchef och presskontakt
Hubert Kjellberg