2016-02-08 07:45Pressmeddelande

NE lanserar ny tjänst med fokus på religion

null

Kunskap om religioner och andra livsåskådningar är viktigt för att vi människor ska förstå varandra. Det gäller inte minst i en tid då våldsbejakande extremism i religionens namn driver miljontals människor på flykt. I värsta fall generaliseras deras handlingar också som typiska för den specifika religionen.

På NE ser vi att vårt innehåll med koppling till religion är flitigt använt av lärare och elever. För att kunna möta skolans behov ännu bättre har vi utvecklat en helt ny tjänst: Världens religioner.

- Med Världens religioner kan eleverna utforska världen ur perspektivet religion, antingen på egen hand eller tillsammans med klasskamrater och lärare. Navet i tjänsten är en karta som ger eleverna en överblick och något konkret att hänga upp sin kunskap på. Jag är övertygad om att Världens religioner kommer hjälpa eleverna att utveckla sina förmågor att utforska, reflektera och tolka information om olika religiösa och kulturella förhållanden, säger Lotta Willstedt, produktutvecklare på NE.

Världens religioner har vuxit fram i nära samarbete med ämneskunniga experter och pedagoger och riktar sig främst till SO-lärare och deras elever på högstadiet och uppåt. Vissa delar passar också för de lägre årskurserna. Tjänsten kan också användas om man vill laborera med statistik och begrepp som antal och andel inom matematiken.

Världens religioner lanserades i januari och har väckt stort intresse hos existerande kunder och stor efterfrågan hos de skolor och kommuner som inte har tjänsten som en del av sitt NE-abonnemang i dag. 

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Gruvö, chefredaktör och presskontakt, tel. 070-575 58 71

Markus Landin, produktchef, tel. 070-606 72 37

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.

Bland våra kunder finns majoriteten av Sveriges skolor och universitet samt bibliotek, såväl små som stora företag, public service, myndigheter och annan offentlig verksamhet. Vi vänder oss också till den stora kunskapsintresserade allmänheten.


Om NE

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.


Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson
VD och presskontakt
Fredrik Bengtsson
Hubert Kjellberg
Koncernchef och presskontakt
Hubert Kjellberg