2015-10-14 08:30Pressmeddelande

NE lanserar digitala läromedel

null

NE Nationalencyklopedin AB (NE) lanserar nu sin satsning på digitala läromedel. NE utvecklar och erbjuder sedan tidigare digitala kunskapstjänster för bland annat skolor. Lanseringen markerar en ny milstolpe i kunskapsföretaget NE:s historia.

NE:s digitala läromedel är interaktiva och ger läraren stor flexibilitet och möjlighet att anpassa undervisningen till varje klass och varje elevs individuella förutsättningar och behov. Förutom bilder, illustrationer och ett högkvalitativt textinnehåll innehåller NE:s läromedel filmer, interaktiva övningar, självrättande uppgifter och simuleringar. I läromedlet är det dessutom möjligt att fördjupa sig i utvalda artiklar från uppslagsverket och använda NE:s ordböcker för att hitta förklaringar till svåra ord i texten. Innehållet i läromedlen uppdateras kontinuerligt.

- Jag tror att lärarna kommer att uppskatta de många möjligheter och den stora flexibilitet som våra digitala läromedel skapar. Det är lärarna som bäst känner sina elever, deras förutsättningar och behov och vet hur de kan nå kunskapsmålen. Våra nya läromedel ger dem fler verktyg att använda för att nå fram. Det är lätt att inse vilka möjligheter som öppnas med kopplingarna till våra befintliga kunskapstjänster, säger Hubert Kjellberg, VD för NE.

Först ut i NE:s läromedelssatsning är Fysik 1. Efter hand kommer läromedel inom samtliga ämnen för högstadiet och gymnasiet att vara tillgängliga. NE kommer även att bjuda in lärare att delta i utvecklingsarbetet av de digitala läromedlen.

- Vi tänker erbjuda en dialog med lärare runt om i Sverige om hur läromedlen kan vidareutvecklas. Det finns mängder med lärare med både djupa ämneskunskaper och erfarenhet av vad som faktiskt fungerar, och inte, i en undervisningssituation. Med en digital plattform ges möjligheter att kombinera lärarnas engagemang och kunskaper med våra läromedelsutvecklare och skribenter samt alla de resurser vi har i våra kunskapstjänster såsom uppslagsverket, våra ordböcker och vår playtjänst, säger Hubert Kjellberg.

Andelen datorer och läsplattor i de svenska skolorna är högre än någonsin, och många lärare och skolledare har under en längre tid efterfrågat fler digitala läromedel som är fullt ut anpassade för dagens undervisning. Den efterfrågan möter nu NE med den här lanseringen.

- De flesta skolor i Sverige har datorer eller surfplattor, många efter principen en-till-en. Nu vill jag påstå att det också finns högkvalitativa, lättillgängliga och pedagogiska läromedel, som dessutom är kostnadseffektiva, att använda i de verktygen på plats ute i skolorna, men också utanför. Läromedlen fungerar dessutom i mobilen, säger Hubert Kjellberg.

NE:s mål är att inför höstterminen 2016 ha ett komplett erbjudande av läromedel för gymnasiet och högstadiet. 

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Gruvö, chefredaktör NE, 070-575 58 71

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse. 


Om NE

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.


Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson
VD och presskontakt
Fredrik Bengtsson
Hubert Kjellberg
Koncernchef och presskontakt
Hubert Kjellberg