2015-09-24 08:30Pressmeddelande

NE förvärvar Norstedts ordböcker

null

NE Nationalencyklopedin AB (NE) har förvärvat Norstedts Ordbok från Norstedts förlagsgrupp. NE övertar hela utgivningen av tryckta och digitala ordböcker, medarbetare, etablerade samarbeten och licensavtal.

Norstedts Ordbok är den ledande utgivaren av tryckta och digitala ordböcker i Sverige och ett av fem affärsområden i Norstedts. Redaktionen har, under olika namn och med flera ägare, i decennier förvaltat och utvecklat ett ordbokssortiment som omfattar ordböcker till och från svenska på ett tjugotal språk. Ordböckernas randiga design känns igen och förknippas med hög kvalitet och tillförlitlighet.

Navet i Norstedts ordboksverksamhet är de egenutvecklade ordboksdatabaserna som ligger till grund för tryckta ordböcker, digitala ordböcker på ord.se samt appar för mobil och surfplatta. I dag svarar Norstedts Ordboks tryckta, respektive digitala, tjänster vardera för ungefär hälften av affärsområdets omsättning.

- Vi är både glada och stolta över att Norstedts Ordbok nu blir en del av NE. Förvärvet innebär att vi förstärker våra ordbokstjänster gentemot våra viktigaste kundgrupper skolor, universitet, bibliotek, företag och myndigheter. NE är i dag ett digitalt företag med starkt fokus på kunskapsrelaterade tjänster. Med det utgångsläget kan vi erbjuda Norstedts Ordbok en god utvecklingsplattform framåt, säger Hubert Kjellberg, VD på Nationalencyklopedin (NE).

Efterfrågan på ordbokstjänster genomgår en successiv förflyttning till digitala medier. NE:s tjänster är i dag uteslutande digitala. NE och Norstedts Ordbok har haft ett flerårigt licenssamarbete som varit högt uppskattat av skolkunder. Integrationen av tjänsterna till NE:s plattform underlättas därmed.

- De senaste åren har Ordbok utvecklats till ett av våra mest lönsamma affärsområden. NE är en långsiktig, seriös ägare som ger verksamheten möjlighet att växa ännu snabbare, säger Otto Sjöberg, VD på Norstedts Förlagsgrupp.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Gruvö, chefredaktör och presskontakt (NE), tel. 070-575 58 71

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse. 

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse. 

Bland våra kunder finns majoriteten av Sveriges skolor och universitet samt bibliotek, såväl små som stora företag, public service, myndigheter och annan offentlig verksamhet. Vi vänder oss också till den stora kunskapsintresserade allmänheten.


Om NE

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.


Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson
VD och presskontakt
Fredrik Bengtsson
Hubert Kjellberg
Koncernchef och presskontakt
Hubert Kjellberg