2016-05-27 08:00Pressmeddelande

Nationalencyklopedins kunskapsstiftelse och Malmö stad genomför integrationsprojekt

Nationalencyklopedins kunskapsstiftelse och Grundskoleförvaltningen i Malmö stad har startat ett helt nytt integrationsprojekt – Ung möter ung. Initiativet ska uppmuntra ungdomar att genom ett kamratligt utbyte hjälpa varandra avseende språkutveckling och integration samt få ökad förståelse och kunskap om varandras kulturer. Bakom projektet står E.ON som sponsor.

Det tar i genomsnitt sju år för en nyanländ att lära sig det svenska språket. Kombinationen utanförskap och språksvårigheter gör att andelen nyanlända som avslutar sina gymnasiestudier är låg. Det är mot bakgrund av detta som Kunskapsstiftelse och Grundskoleförvaltningen i Malmö stad startade integrationsprojektet Ung möter ung som vänder sig till ungdomar i årskurs 7-8. Deltagarna träffas två kvällar i veckan för gemensamma aktiviteter där språkinlärning, samarbete och erfarenhetsutbyte står i fokus. Hälften av ungdomarna är nyanlända som har påbörjat sina studier, och den andra hälften är ungdomar som är duktiga på svenska språket och etablerade i samhället.

- Vi är väldigt stolta och glada över Ung möter ung. Det är ett initiativ som tar vara på de otroliga styrkorna som finns i en mångfald av kulturer, samtidigt som deltagarna lär sig mer om språket och livet i Sverige och Malmö. Det är verkligen ett föregångsprojekt där Malmö kan tjäna som en förebild i den nationella debatten kring integration, med nya lösningar och samarbetsformer i fokus. Projektet är dessutom utformat så att det ska vara enkelt att kopiera, vilket gör att vi uppmanar andra kommuner att starta egna Ung möter ung-initiativ, säger Hubert Kjellberg, VD för Kunskapsstiftelsen.

Målet är att 50 ungdomar, 25 etablerade och 25 nyanlända, ska delta i projektet som i ett första skede pågår fram till sista september 2016. Ett konkret mål är att deltagarna snabbare ska lära sig svenska språket, och genom det slutföra sina gymnasieutbildningar med godkända betyg.

- Vi hoppas så klart att det här i första hand ger ungdomarna som deltar större språkkunskaper, insikt och förståelse för hur det svenska samhället fungerar. Ledorden för projektet är språk, kunskap och integration, och det är med de prioriteringarna för ögonen vi lagt upp arbetet. Vi hoppas givetvis att projektet faller väl ut, då ser vi tydligt framför oss att det växer i omfattning, säger Henric Kahlmeter, utbildningschef på Samordning & Stöd i Malmö stad.

Sedan Ung möter ung startades i november 2015 har intresset för deltagande varit stort. Nu deltar cirka 30 elever och nya elever har slussats in i projektet successivt. Nu under våren står aktiviteter såsom gästföreläsningar, studiebesök, läxhjälp och utflykter på agendan. Ett avslutningsevenemang i form av en kulturafton kommer att genomföras i augusti och projektet kommer därefter att utvärderas. Två personer är anställda, en som projektledare Susan Acevedo och en som projektsekreterare Tarek Abdulla med bakgrund som lärare och socionom.

För mer information eller intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:

Malin Kullander, projektledare och kommunikatör Kunskapsstiftelsen, malin.kullander@ne.se eller 070-665 46 87

Hans Berg, biträdande rektor Mosaikskolan, Malmö stad, hans.berg@malmo.se eller 072-164 50 18

Om Nationalencyklopedins kunskapsstiftelse

Nationalencyklopedins kunskapsstiftelse bildades 2013 och ska stimulera och skapa förutsättningar för att fler unga ska bli delaktiga i samhället. Vägen dit är ökad kunskap. Med kunskap i fokus vill vi också bidra till att öka integrationen i Sverige. Därför premierar Kunskapsstiftelsen årligen ett stort antal små och stora projekt som främjar kunskap och utbildning. Kunskapsstiftelsen är instiftad av Nationalencyklopedin med E.ON som partner. Läs mer på www.ne.se/stiftelsen


Om NE

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.


Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson
VD och presskontakt
Fredrik Bengtsson
Hubert Kjellberg
Koncernchef och presskontakt
Hubert Kjellberg