2014-12-02 07:30Pressmeddelande

Nationalencyklopedin satsar på webbaserad kompetensutveckling för pedagoger

null

Nationalencyklopedin (NE) har lanserat webbaserade utbildningar för pedagoger. Först ut är utbildningar med fokus på internet och hur sociala medier kan användas i undervisningen.

– Vi vet att många lärare känner en osäkerhet kring vad som gäller på internet, säger Hubert Kjellberg som är VD för NE. Hur berörs man exempelvis som pedagog av personuppgiftslagen, vilka regler gäller för upphovsrätt och hur hittar man trovärdiga källor på internet?

– Det är bara några av de frågeställningar som tas upp i våra utbildningar. Samtidigt vill vi också passa på att lyfta fram alla nya, spännande möjligheter som internet ger, till exempel genom att visa på hur Facebook, Twitter och YouTube kan bli en inspirerande och naturlig del av undervisningen.

– Vår tanke är att hela kommuner eller enskilda skolor ska kunna kvalitetssäkra sina pedagogers kompetens med hjälp av utbildningarna, något vi vet efterfrågas av många.

– Eftersom utbildningarna är webbaserade är de tillgängliga dygnet runt. Deltagarna väljer själva den tid, plats och takt som passar dem bäst. Den som vill friska upp sina kunskaper kan också göra det när som helst.

– För landets skolledare är det här dessutom ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att säkerställa att alla pedagoger inte bara har samma kunskap utan även rätt kunskap. Som Sveriges mest ansedda kunskapsföretag är det något som vi garanterar, avslutar Hubert Kjellberg.

För mer information:

Hubert Kjellberg, VD Nationalencyklopedin, telefon 072-727 47 01

Samantha Carlquist, försäljningsansvarig för NE Utbildning, telefon 073-525 49 47

Läs gärna mer på utbildning.NE.se 

Nationalencyklopedin (NE) är ett av Sveriges mest ansedda kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder kunskapstjänster med ett innehåll som står på vetenskaplig grund och som är såväl åsikts- som värdeneutralt. 

Bland våra kunder finns majoriteten av Sveriges skolor och universitet samt bibliotek, såväl små som stora företag, public service, myndigheter och annan offentlig verksamhet. Vi vänder oss också till den stora kunskapsintresserade allmänheten.


Om NE Nationalencyklopedin

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.

Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson
VD och presskontakt
Fredrik Bengtsson
Hubert Kjellberg
Koncernchef och presskontakt
Hubert Kjellberg