2015-01-21 16:10Pressmeddelande

Nationalencyklopedin går in på den tyskspråkiga marknaden

null

Kunskapsföretaget Nationalencyklopedin (NE) expanderar sin verksamhet till Tyskland, Österrike och Schweiz. NE är mest välkänt för sitt uppslagsverk, men har under de senaste åren utvecklats till ett framgångsrikt digitalt kunskapsföretag som erbjuder ett flertal fakta- och kunskapsbaserade tjänster till såväl skolor, universitet och bibliotek som företag och offentlig verksamhet.

- Vi är säkra på att utvecklingen i Tyskland, Österrike och Schweiz går i samma riktning som i Sverige, där digitala utbildningsresurser är vanliga och där offentliga verksamheter alltmer går över till webbaserade tjänster. Vårt uppdrag blir att utveckla ett attraktivt erbjudande till denna sektor samtidigt som vi strävar efter att uppnå synergieffekter med vårt svenska bolag, säger Hubert Kjellberg, VD för NE.

Expansionen sker genom ett exklusivt licensavtal som ger NE tillgång till Brockhaus, Tysklands motsvarighet till NE och ett av landets mest välkända varumärken inom kunskapssegmentet. Utöver varumärket får NE tillgång till innehåll och en teknisk plattform.

Detta är den första geografiska expansionen för det svenska företaget och avtalet gäller verksamhet mot skolor, universitet, företag och offentlig förvaltning.

- För att utvidga verksamheten till andra länder behöver NE ett starkt varumärke och innehåll; Brockhaus förser oss med detta och ger oss en stadig grund att bygga vidare på i vårt arbete med att lansera kunskapstjänster och utbildningsresurser för den tyskspråkiga marknaden, fortsätter Hubert Kjellberg.

Nationalencyklopedin och Brockhaus är etablerade och välkända företag i sina respektive länder som erbjuder kunskaps- och faktabaserade produkter och tjänster.

Överenskommelsen med Brockhaus moderföretag skrevs under i slutet av december 2014 och ett övergångsprojekt har inletts med rekrytering av företagsledning, försäljnings- och IT-personal som kommer vara baserade i Tyskland.

För mer information:

Hubert Kjellberg, VD Nationalencyklopedin, telefon 072-727 47 01


Fakta NE

Nationalencyklopedin (NE) är ett av Sveriges mest ansedda kunskapsföretag och varumärken. NE utvecklar och erbjuder kunskapstjänster med ett innehåll som står på vetenskaplig grund och som är såväl åsikts- som värdeneutralt.

Bland NE:s kunder finns majoriteten av Sveriges skolor och universitet samt bibliotek, såväl små som stora företag, public service, myndigheter och annan offentlig verksamhet.

Fakta Brockhaus

Brockhaus är ett av Tysklands mest välkända varumärken. Företaget grundades 1805 i Amsterdam och den första encyklopedin utgavs fyra år senare. 2005/2006 gavs den tjugoförsta och sista upplagan ut och sedan dess finns Brockhaus tjänster tillgängliga digitalt. Bland Brockhaus kunder finns såväl privatpersoner som bibliotek och myndigheter. 

Nationalencyklopedin (NE) är ett av Sveriges mest ansedda kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder kunskapstjänster med ett innehåll som står på vetenskaplig grund och som är såväl åsikts- som värdeneutralt. 

Bland våra kunder finns majoriteten av Sveriges skolor och universitet samt bibliotek, såväl små som stora företag, public service, myndigheter och annan offentlig verksamhet. Vi vänder oss också till den stora kunskapsintresserade allmänheten.


Om NE

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.


Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson
VD och presskontakt
Fredrik Bengtsson
Hubert Kjellberg
Koncernchef och presskontakt
Hubert Kjellberg