2021-12-07 09:08Pressmeddelande

Läromedelsundersökningen 2021: Varannan skola har inte läromedel till samtliga elever

Varannan skola i Sverige, 51 procent, har inte läromedel till samtliga elever – det visar NE:s Läromedelsundersökning, som för första gången har undersökt hur tillgången till läromedel ser ut i landets skolor. På var femte skola saknar mer än 75 procent av eleverna läromedel i minst ett ämne – och tillgången varierar stort över landet.

– Elevers rätt till utbildning av hög kvalitet ska inte avgöras av vilken kommun de bor i, vilken skola de går i eller vilka ämnen de läser. Ändå är det så det ser ut i dag. Nu måste Utbildningsdepartementet hörsamma hur läget faktiskt ser ut i landet, och agera därefter, säger Fredrik Bengtsson, vd på NE.

Läromedelsundersökningen 2021 är en kartläggning där NE frågat landets grund, sär- och gymnasieskolor hur tillgången till läromedel ser ut, vilka utmaningar som står i vägen och vad de anser om kvaliteten på läromedelsutbudet. Svaret på den sistnämnda frågan är glädjande – 9 av 10 skolor är nöjda med kvaliteten på läromedel i Sverige. Däremot är det sämre med tillgången.

Stora regionala skillnader

I Läromedelsundersökningen 2021 uppger 276 av 538 skolor, 51 procent, att de inte har läromedel till samtliga elever. Dessutom är de regionala skillnaderna stora – medan nära sju av tio skolor i Halland och Stockholms län har läromedel till samtliga elever är motsvarande siffra i Norrbotten bara tre av tio. Drygt hälften av skolorna, 58 procent, uppger att ekonomin är det främsta hindret.

– Det är dystra siffror, och vår förhoppning är att Läromedelsundersökningen kan bidra till ökad kunskap och på sikt en förbättrad situation. Alla elever och lärare borde ha tillgång till objektiva, lättillgängliga och uppdaterade läromedel, så att fler kan lära sig mer, säger Fredrik Bengtsson.

NE (Nationalencyklopedin) är ett kunskaps- och läromedelsföretag som arbetar för att alla elever ska ha möjlighet till en motiverande, individanpassad och jämlik undervisning. Enligt den senaste PISA-undersökningen är Sverige sämst av alla nordiska länder på att skapa en likvärdig skola. Läromedelsundersökningen är ett initiativ för att komplettera bilden av den svenska skolans utmaningar.

Om undersökningen:
Läromedelsundersökningen 2021 genomfördes av NE i oktober 2021 och besvarades av 538 skolor i hela Sverige. Rapporten släpps i sin helhet den 15 december.

 


Om NE

NE har varit ett stöd i skolan i 30 år. I dag är NE ett ledande digitalt kunskapsföretag som arbetar för alla elevers rätt till likvärdig undervisning och individanpassat lärande. En miljon lärare och elever över hela Sverige använder NE:s läromedel och kunskapstjänster för att både lära ut och ta till sig kunskap på det sätt som passar just dem.


Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson
VD och presskontakt
Fredrik Bengtsson
Jakob Nord
Marknadskommunikatör och presskontakt
Jakob Nord