2021-02-10 08:33Pressmeddelande

Forskningsprojekt reder ut hur AI förbättrar matematiken i skolan

Kan AI förbättra resultaten i matematikundervisningen?Kan AI förbättra resultaten i matematikundervisningen?

Kan AI förbättra resultaten i matematikundervisningen? Det försöker man just nu ta reda på i ett Vinnovaprojekt lett av Norrköpings kommun i samarbete med Linköpings universitet och NE.

Att AI (artificiell intelligens) kommer att spela en allt större roll både i skolan och för elevers lärande är det många som tror. Men hur fungerar AI i ett digitalt läromedel, hur upplever elever och lärare att arbeta med en sådan resurs och kan det verkligen förbättra elevernas resultat? 

Per Joelson är utvecklingsstrateg på Norrköpings kommun och samordnare för projektet ”AI i matematikundervisning” som ska besvara de frågorna.
– Vi hoppas att studien ska ge oss en inblick i hur AI-baserade läromedel fungerar i en undervisningssituation och om det skulle kunna bidra till högre måluppfyllelse inom det område studien omfattar.

Fokus på grundskolan

Studien som har fokus på matematik i grundskolan handlar specifikt om att undersöka vilken effekt NE:s AI-baserade övningsmodul har på elever i årskurs 2, 5 och 8 och deras prestationer i aritmetik. I höstas genomfördes den första av två sexveckorsperioder av test i de anpassade modulerna. Inför nästa sexveckorsperiod under våren har vissa justeringar gjorts av innehåll och programmering, detta utifrån höstens observationer och lärarnas erfarenheter från första omgången.  

Samarbete mellan kommun, universitet och läromedelsleverantör

Deltagare i projektet är förutom FoU-avdelningen på utbildningskontoret i Norrköpings kommun, Linköpings universitet, NE:s läromedelsutvecklare och programmerare samt digitaliseringsavdelningen i Norrköping. Utbildningskontorets FoU-avdelning samarbetar i projektet med en forskare från Linköpings universitet som använder studien som en kompletterande del i sin forskning om inlärning av grundläggande aritmetik. 

Resultatet av studien kommer att presenteras under andra halvan av 2021.

För mer information, kontakta:
Per Joelson, utvecklingsstrateg Norrköpings kommun
Tel: 011-151048
E-post: per.joelson@norrkoping.se

Jesper Sörensson, läromedelsutvecklare NE
Tel: 0707-324667
E-post: jesper.sorensson@ne.se


Om NE

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.


Kontaktpersoner

Jakob Nord
Marknadskommunikatör och presskontakt
Jakob Nord