2022-12-22 13:57Pressmeddelande

De tilldelas Guldtrappan 2022

Guldtrappan

Digital kompetens hos elever kan byggas systematiskt, likvärdigt och med innovativ pedagogik – från förskola till vuxenutbildning. Det visar årets skolhuvudmän som tilldelas utmärkelsen: Burlövs kommun, Lomma kommun, Mönsterås kommun, Stenungsunds kommun, Sundbybergs stad och Sverigefinska skolan i Stockholm.

– Innovativ pedagogisk utveckling pågår alltifrån Burlöv, med VR-tillämpningar från förskola till gymnasium, till Sundbybergs Kvasarlabb med förskolan i spetsen – förskolan som lockar skolor och lärarutbildning till studiebesök. Och i Stenungsund tillämpas distribuerat ledarskap. Vi möter innovativ, systematisk och beforskad praktik, säger Peter Becker, stiftelsen DIU, ordförande i Guldtrappans jury. Den nationella strategin visar sig vara den i dag etablerade grunden för lokala strategier och utvecklingsplaner. Väl utbyggd infrastruktur och samverkan med IT-avdelningen är i dag en självskriven förutsättning.

– Återigen har tilldelade skolhuvudmän visat på vilken kraft det finns i utvecklingsarbetet gällande att på bästa sätt nyttja digitaliseringen för ökad måluppfyllelse, och man visar samtidigt på nödvändigheten i likvärdiga förutsättningar. Om du inte redan bekantat dig med årets mottagare så rekommenderar jag deras nomineringsvideor men även de viktiga webbinarier som arrangeras i vår. Webbinarierna skapar ovärderliga möten med kunskapsutbyte i fokus. SKR ser att Guldtrappan behövs och att den fyller en bildande funktion där mötet mellan huvudmän skapar ett mervärde, säger Mikael Svensson, programansvarig för skolans digitalisering, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

”Klokare tillsammans”

Alla de sex huvudmännen redovisar viktiga erfarenheter, spännande nya tankar och modeller. Dessa kommer att delas i vårens kommande webbinarieserie. Höjdpunkten för detta erfarenhetsutbyte blir prisceremonin för Guldtrappan 2022 vid Framtidens lärande Väst i Karlstad och Karlstads universitet 13–14 juni 2023.

Guldtrappan, som delas ut sedan 2015, är en kvalitetsutmärkelse för skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital tid. Utmärkelsen utdelas årligen till nominerade skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling. Guldtrappan delas ut av Stiftelsen Yngve Lindberg Minne med partners, bland annat NE, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Skolverket.

Läs mer om årets Guldtrappa och juryns motiveringar för samtliga huvudmän.


Om NE

NE har varit ett stöd i skolan i 30 år. I dag är NE ett ledande digitalt kunskapsföretag som arbetar för alla elevers rätt till likvärdig undervisning och individanpassat lärande. En miljon lärare och elever över hela Sverige använder NE:s läromedel och kunskapstjänster för att både lära ut och ta till sig kunskap på det sätt som passar just dem.


Kontaktpersoner

Jakob Nord
Marknadskommunikatör och presskontakt
Jakob Nord