2017-12-21 14:43Pressmeddelande

Bli en helt digital skola med NE – nu även årskurs 4–6

null

Nationalencyklopedin (NE) har nu lanserat sina populära digitala läromedel även för årskurs 4–6. Alla lärare och skolor kan kostnadsfritt testa läromedlen.

”Digitaliseringen av skolan angår alla, inte bara de äldre eleverna. NE erbjuder nu digitala läromedel från årskurs 4 och hela vägen upp till sista året i gymnasiet. Med våra nya digitala läromedel för årskurs 4–6 tar NE ytterligare ett stort steg mot att vara en kunskapsleverantör för alla åldrar”, säger Fredrik Bengtsson, VD för NE Sverige AB.

Interaktivt och flexibelt lärande

NE:s nya digitala läromedel för årskurs 4–6 finns i dag för ämnena biologi, engelska, fysik, geografi, historia, kemi, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och teknik. Under vårterminen lanseras även matematik.

De digitala läromedlen är interaktiva och de ger läraren stor flexibilitet och möjlighet att anpassa undervisningen till varje klass och elev. De innehåller förutom texter och bilder tydliga illustrationer, pedagogiska filmer och interaktiva övningar. Självrättande quizzar låter eleverna testa sina kunskaper och läraren får resultaten som återkoppling.

Ekosystem av digitala tjänster

Läromedelstjänsterna är utvecklade med hjälp av erfarna läromedelsutvecklare, pedagoger och experter inom användarvänlighet, interaktivitet och design. De är samtidigt ett starkt komplement till NE:s övriga välkända digitala kunskapstjänster.

”Våra digitala läromedel är helt unika. Utöver sin höga kvalitet och pedagogiska struktur är NE:s läromedel helt integrerade med en mängd kunskapstjänster. Eleverna får enkla förklaringar till svåra ord genom NE:s randiga ordböcker, de kan fördjupa sig genom kopplingarna till uppslagsverket och de kan lära genom att se filmer från vår play-tjänst, säger Fredrik Bengtsson.

Vill du som lärare prova NE:s digitala läromedel på skolan tillsammans med kollegorna och eleverna? Anmäl er HÄR.

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse. 

Bland våra kunder finns majoriteten av Sveriges skolor och universitet samt bibliotek, såväl små som stora företag, public service, myndigheter och annan offentlig verksamhet. Vi vänder oss också till den stora kunskapsintresserade allmänheten.


Om NE

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som möter morgondagens kunskapsbehov med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.


Kontaktpersoner

Fredrik Bengtsson
VD och presskontakt
Fredrik Bengtsson
Hubert Kjellberg
Koncernchef och presskontakt
Hubert Kjellberg