2021-08-24 08:45Pressmeddelande

Alla ​​elever i Norrköping får tillgång till läromedel från NE

Foto: Alexander OliveraFoto: Alexander Olivera

Norrköpings kommun utökar sin satsning på läromedel. Det innebär att kommunens samtliga elever i grundskolan och på gymnasiet nu har tillgång till ett heltäckande kunskapsutbud med digitala läromedel, uppslagsverk och 20 000 utbildningsfilmer.

– Vi vill att alla elever ska ha tillgång till objektiva, lättillgängliga och uppdaterade läromedel, så att fler kan lära sig mer. Det är glädjande att Norrköpings kommun jobbar aktivt med att stärka likvärdigheten i skolan och ser tillgången till läromedel som en viktig pusselbit för att nå dit, säger Fredrik Bengtsson, vd på NE.

NE påbörjade utvecklingen av digitala läromedel år 2015 och erbjuder i dag ett komplett utbud av läromedel för grundskolan, samt en bred täckning av läromedel för gymnasieskolan. När Norrköpings kommun nu skrivit avtal med NE får de tillgång till såväl läromedel som uppslagsverket Nationalencyklopedin, ordböcker och en playtjänst med över 20 000 utbildningsfilmer.

– Ett sätt att nå målet om en likvärdig skola är att säkerställa ett basutbud av digitala läromedel som alltid är uppdaterade och tillgängliga. Det här ger Norrköpings lärare och elever tillgång till kompletta läromedel i alla ämnen och årskurser, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör i Norrköping.

NE:s läromedel utgår från kurs- och läroplaner och kan anpassas efter elevens behov. Innehållet är framtaget av pedagoger, experter och läromedelsutvecklare.

– Främst uppskattar vi möjligheten att kunna anpassa undervisningen utifrån elevernas olika förutsättningar. Läs-, skriv- och språksvårigheter ska inte stå i vägen för möjligheten till en motiverande och jämlik undervisning, säger Patrik Sandsveden, lärare på Klingsborgsskolan i Norrköping.

I oktober 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet. Regeringen strävar efter en hög digital kompetens hos såväl elever som skolpersonal, och vill uppnå en god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och fungerande uppföljning och forskning på området. Den långsiktiga ambitionen är att Sverige ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter.

För mer information, kontakta gärna:
-Fredrik Bengtsson, vd NE, 073-788 17 79, fredrik.bengtsson@ne.se
-Sofie Lindén, utbildningsdirektör Norrköpings kommun, 011-15 33 02, sofie.linden@norrkoping.se
-Patrik Sandsveden, lärare på Klingsborgsskolan, 072-574 99 48 patrik.sandsveden@norrkoping.se


Om NE

Nationalencyklopedin är ett kunskapsföretag som utvecklar och erbjuder digitala läromedel, uppslagsverk och ordböcker. Ambitionen är att ge alla elever tillgång till objektiva, lättillgängliga och uppdaterade läromedel, oberoende av vilken kommun de bor i, vilken skola de går i eller vilket ämne de läser. Alla elever och lärare ska ha möjlighet till en motiverande, individanpassad och jämlik undervisning.


Kontaktpersoner

Jakob Nord
Marknadskommunikatör och presskontakt
Jakob Nord