2021-08-27 06:12Nyheter

Elever i Lycksele, Malå och Vilhelmina får tillgång till NE

I Lycksele, Malå och Vilhelmina har kommunen tillsammans med skolorna valt läromedel från NE. Det innebär att samtliga grundskoleelever i dessa kommuner får tillgång till ett heltäckande kunskapsutbud med digitala läromedel, uppslagsverk och 20 000 utbildningsfilmer.

– Vi vill att alla elever ska ha tillgång till objektiva, lättillgängliga och uppdaterade läromedel, så att fler kan lära sig mer. Det är glädjande att de här Västerbottenskommunerna jobbar aktivt med att stärka likvärdigheten i skolan och ser tillgången till läromedel som en viktig pusselbit för att nå dit, säger Fredrik Bengtsson, VD på NE.

NE påbörjade utvecklingen av digitala läromedel år 2015 och erbjuder i dag ett komplett utbud av läromedel för grundskolan samt en bred täckning av läromedel för gymnasieskolan. När dessa kommuner nu skrivit avtal med NE får de tillgång till såväl läromedel som uppslagsverket Nationalencyklopedin, ordböcker och en playtjänst med över 20 000 utbildningsfilmer.

Victoria Hvirfel och Anna-Karin Grahn är rektorer på Finnbackaskolan i Lycksele och har varit med och fattat beslutet om digitala läromedel till alla elever. 

– Lycksele kommun har satsat på 1:1-lösning från årskurs 1 upp till gymnasiet. Därför är det naturligt att vi nu också prioriterar digitala läromedel. Eleverna får nu tillgång till läromedel oavsett var de befinner sig. Det tillsammans med olika funktioner som talsyntes och läshjälp gör lärandet mer tillgängligt.  

NE:s läromedel utgår från kurs- och läroplaner och kan anpassas efter elevens behov. Innehållet är framtaget av pedagoger, experter och läromedelsutvecklare.

– Lärare kan stötta varandra i arbetslag och ämneslag eftersom de använder samma läromedel. Planering mellan årskurser kan också underlättas och lärare kan på ett enkelt sätt få syn på den röda tråden i utbildningen. Det är samma struktur från förskoleklass till årskurs 9, vilket också gör att eleverna känner igen sig, säger Charlotte Stenlund, IT-pedagog och speciallärare.

I oktober 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet. Regeringen strävar efter en hög digital kompetens hos såväl elever som skolpersonal och vill uppnå en god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och fungerande uppföljning och forskning på området. Den långsiktiga ambitionen är att Sverige ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter.

För mer information, kontakta gärna:

Fredrik Bengtsson, VD NE, 073-788 17 79, fredrik.bengtsson@ne.se.
Charlotte Stenlund, IT-pedagog och speciallärare, Lycksele kommun, 072-230 67 71 charlotte.stenlund@edu.lycksele.seOm NE

Nationalencyklopedin är ett kunskapsföretag som utvecklar och erbjuder digitala läromedel, uppslagsverk och ordböcker. Ambitionen är att ge alla elever tillgång till objektiva, lättillgängliga och uppdaterade läromedel, oberoende av vilken kommun de bor i, vilken skola de går i eller vilket ämne de läser. Alla elever och lärare ska ha möjlighet till en motiverande, individanpassad och jämlik undervisning.


Kontaktpersoner

Jakob Nord
Marknadskommunikatör och presskontakt
Jakob Nord